Kloak og sugespidser
Murer & Aut. Kloakmester Anders Simonsen ApS tilbyder en omfattende og effektiv kloakarbejde.

Som alt andet i dit hus skal afløbsinstallationer, kloakledninger og brønde jævnligt efterses. Manglende vedligeholdelse kan resultere i lugtgener, forstoppelse, fugtskader og i værste fald i oversvømmelse.

Få en serviceaftale hos os
Med en abonnementsaftale hos Murermester Anders Simonsen ApS får du løbende service og vedligeholdelse til en konkurrencedygtig pris.

En aftale om kloakservice er den bedste måde at forebygge skader. Skulle der alligevel opstå problemer, rykker vi hurtigt ud for at afhjælpe skaderne.

Sugespidsanlæg
Ved høj grundvandstand i forbindelse med kloaktilslutninger mm.
Til grundvandssænkning i forbindelse med grundstøbning.

Spildevandskloak
Indvendig og udvendig spildevand inkl. tilslutning i skel.
Etablering af nedsivningsanlæg.
Tilslutning af spildevand til pumpebrønd.
Fedt og olieudskillere.
Minirenseanlæg.
Rottespærre.
3-kammertank.

Regnvandskloak
Regnvandskloak med faskiner og tagbrønd.
Etablering af dræn.

Gravearbejde
Opgravning for målerbrønd.
Opgravning for el-kabler og vandledninger.

Kontakt os for et tilbud om fast service.

Benyt venligst kontaktformularen for at skrive til os.

Vi svarer tilbage hurtigst muligt.

Skriv til os